PRAVIDLÁ UPLATNENIA POUKÁŽKY

 

Pravidlá pre uplatnenie poukážok vydaných spoločnosťou Mareti s.r.o.

(ďalej len ,,Pravidlá“)

1. Vydavateľ poukážok

Vydávateľom poukážok je spoločnosť Mareti s.r.o., adresa: Furdekova 8, Bratislava 851 03, IČO: 51035235, DIČ: 2120599503, IČ DPH: SK2120599503 s eshopom na webovej adrese https://eshop.mareti.sk (ďalej len „Vydavateľ“). 

2. Nominálne hodnoty poukážok

Poukážky sú vydávané spravidla v hodnotách 50€, 100€ a 150€. Poukážky môžu byť vydané aj v inej ako uvedenej nominálnej hodnote.

3. Uplatnenie poukážok

  • Poukážky vydané Vydavateľom sa môžu uplatniť len na predajniach Vydavateľa, alebo na eshope Vydavateľa a na tovar, ktorý Vydavateľ predáva, ak nie je na poukážke určené na aký tovar je možné poukážku využiť.
  • Poukážky nie je možné nijako kombinovať pre získanie väčšej zľavy
  • Na jeden nákup je možné použiť iba 1 (slovom Jednu)  poukážku. 
  • Poukážku v hodnote 50€ je možné uplatniť iba na nákup v hodnote prevyšujúcej sumu 1000€ za tovar z predajní alebo eshopu Vydávateľa.
  • Poukážku v hodnote 100€ je možné uplatniť iba na nákup v hodnote prevyšujúcej sumu 2000€ za tovar z predajní alebo eshopu Vydávateľa.
  • Poukážku v hodnote 150€ je možné uplatniť iba na nákup v hodnote prevyšujúcej sumu 3000€ za tovar z predajní alebo eshopu Vydávateľa.
  • Poukážku v inej hodnote, ako je vyššie uvedené je možné uplatniť, iba na nákup v hodnote prevyšujúcej desaťnásobok hodnoty poukážky a len na tovar z predajní alebo eshopu Vydávateľa.
  • Poukážky nie je možné zameniť za finančnú hotovosť v žiadnom prípade.

4. Platnosť poukážok

Na každej poukážke je uvedený termín do kedy je možné poukážku využiť. Po uvedenom termíne má vydavateľ právo poukážku odmietnuť, bez možnosti inej finančnej náhrady

5. Osobitné ustanovenie

Vydávateľ si vyhradzuje právo v zmenách uplatnenia akejkoľvek ním vydanej poukážky.

 

 V Bratislave, dňa 29.09.2021

Napíšte nám Zavolajte nám